HCMNYC211018

 • Mã vận đơn: HCMNYC211018
 • Tên sản phẩm:
 • Dịch vụ: LCL
 • Thanh toán cước: CC
 • Nơi gửi:
 • Tên người gửi:
 • Số điện thoại: ****
 • Địa chỉ:
 • Nơi nhận:
 • Tên người nhận:
 • Số điện thoại: ****
 • Địa chỉ:

Tình trạng vận đơn

 1. Đã lấy hàng - 15/10/2021

 2. Đang vận chuyển -

 3. Đã giao hàng -

Cập nhật

Số thứ tự Thời gian Hoạt động
118/10/2021 12:00 amETD HCM
213/11/2021 10:48 pmIN TRANSIT