FTISGNKL211019

 • Mã vận đơn: FTISGNKL211019
 • Tên sản phẩm:
 • Dịch vụ:
 • Thanh toán cước:
 • Nơi gửi:
 • Tên người gửi:
 • Số điện thoại: ****
 • Địa chỉ:
 • Nơi nhận:
 • Tên người nhận:
 • Số điện thoại: ****
 • Địa chỉ:

Tình trạng vận đơn

 1. Đã lấy hàng - 17/10/2021

 2. Đang vận chuyển -

 3. Đã giao hàng -

Cập nhật

Số thứ tự Thời gian Hoạt động
119/10/2021 12:00 amETD
224/10/2021 12:00 amETA